เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้80
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้401
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว782
mod_vvisit_counterเดือนนี้3254
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3529
mod_vvisit_counterทั้งหมด370092

Digital Clock

Ja HighSlide


Designed by:
SiteGround web hosting
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ทักษิณา ไกรราช 1132
2 การละเล่นพื้นบ้านไทยของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง : การจัดการความรู้เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศักด์ิสิน ช่องดารากุล 1256
3 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำตาปี วันสาด ศรีสุวรรณ 2747
4 จ้วงในมณฑลกวางสีของประเทศจีน : อัตลักษณ์ การปรับตัวและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม นายประสาน กำจรเมนุกูล 1630
5 รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร สุญาดา สุนทรศารทูล 1636
6 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา สุรพล ชยภพ 904
7 การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สาธิต กฤตาลักษณ 1394
8 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการทำสวนยางพาราเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคอีสาน ประทีป จันทร์นวล 739
9 การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่า เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์ 2597
10 การพัฒนาการประดิษฐ์เครื่องประดับในการแสดงเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนอีสาน ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 736
11 วัฒนธรรมการค้าปลีกรายย่อยในภาคอีสาน : รูปแบบการบริหารจัดการจากผลกระทบการค้าปลีกข้ามชาติ นิตยา แสไพศาล 1097
12 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแสดงลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน เพื่อความเหมาะสมกับสภาพทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์ 705
13 A Comparative Study of Thai Matmii and Japanese Kasuri Keiko Yukimatsu 507
14 การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดตราด ชลพรรษ ดวงนภา 706
15 ผลกระทบของการย้ายถิ่นไปทำงาน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนย่านทางรถไฟสู่อีสานใต้ : กรณีศึกษาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา บุญช่วย พาณิชย์กุล 1272
16 โนรา : การอนุรักษ์การพัฒนาและการสืบสานศิลปะการแสดงภาคใต้ : บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร 1657
17 การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : นายสาธิต กฤตาลักษณ สาธิต กฤตาลักษณ 2156
18 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมการเลี้ยงและค้าโค-กระบือในภาคอีสาน : เทอดชัย พันธะไชย เทอดชัย พันธะไชย 1078
19 การพัฒนาและการปรับตัวดนตรีชนเผ่ากืมมุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาวงเกิ่ง บ้านนา เมืองฮุน แขวงอุดมชัย : ดวงจำปี วุฒิสุข ดวงจำปี วุฒิสุข 1086
20 การศึกษาการป้องกันและการควบคุมอาชญากรรมในทัศนะคริสตศาสนา พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และกฎหมายตราสามดวง : คทารัตน์ เฮงตระกูล คทารัตน์ เฮงตระกูล 1150
21 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวเวียงและลาวโซ่ง Developing a Home Stay Cultural Tourism Model of Lao Wiang and Lao Song Ethnice Groups : สุพล ชัยทร สุพล ชัยทร 2794
22 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการประยุกต์และปรับใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ : วรวรรณ อุบลเลิศ วรวรรณ อุบลเลิศ 670
23 แคน : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาวัตถุดิบ และการทำแคนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม : สิทธิศักดิ์ จำปาแดง สิทธิศักดิ์ จำปาแดง 1528
24 วาทกรรมจากวรรณกรรมสลองต่อการสร้างทุนทางวัฒนธรรมในภาคอีสาน Discourses from Literature of Ackhowledgement toward Making of Cultural Value in Isan : สุภณ สมจิตศรีปัญญา สุภณ สมจิตศรีปัญญา 740
25 การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะผสมสำริดและทองเหลืองเพื่อพัฒนามูลค่าเชิงพาณิชย์ A Study of Isan Indigenous Knowledge of Production and Bronze and Products for Developing Commercial Values : นิยม วงศ์พงษ์คำ นิยม วงศ์พงษ์คำ 1155
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL