เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้104
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้200
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว753
mod_vvisit_counterเดือนนี้200
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3534
mod_vvisit_counterทั้งหมด363509

Digital Clock

Ja HighSlide


Designed by:
SiteGround web hosting
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ทักษิณา ไกรราช 1091
2 การละเล่นพื้นบ้านไทยของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง : การจัดการความรู้เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศักด์ิสิน ช่องดารากุล 1227
3 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำตาปี วันสาด ศรีสุวรรณ 2701
4 จ้วงในมณฑลกวางสีของประเทศจีน : อัตลักษณ์ การปรับตัวและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม นายประสาน กำจรเมนุกูล 1609
5 รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร สุญาดา สุนทรศารทูล 1581
6 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา สุรพล ชยภพ 884
7 การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สาธิต กฤตาลักษณ 1373
8 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการทำสวนยางพาราเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคอีสาน ประทีป จันทร์นวล 728
9 การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่า เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์ 2582
10 การพัฒนาการประดิษฐ์เครื่องประดับในการแสดงเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนอีสาน ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 718
11 วัฒนธรรมการค้าปลีกรายย่อยในภาคอีสาน : รูปแบบการบริหารจัดการจากผลกระทบการค้าปลีกข้ามชาติ นิตยา แสไพศาล 1084
12 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแสดงลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน เพื่อความเหมาะสมกับสภาพทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์ 679
13 A Comparative Study of Thai Matmii and Japanese Kasuri Keiko Yukimatsu 499
14 การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดตราด ชลพรรษ ดวงนภา 694
15 ผลกระทบของการย้ายถิ่นไปทำงาน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนย่านทางรถไฟสู่อีสานใต้ : กรณีศึกษาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา บุญช่วย พาณิชย์กุล 1257
16 โนรา : การอนุรักษ์การพัฒนาและการสืบสานศิลปะการแสดงภาคใต้ : บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร 1625
17 การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : นายสาธิต กฤตาลักษณ สาธิต กฤตาลักษณ 2123
18 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมการเลี้ยงและค้าโค-กระบือในภาคอีสาน : เทอดชัย พันธะไชย เทอดชัย พันธะไชย 1058
19 การพัฒนาและการปรับตัวดนตรีชนเผ่ากืมมุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาวงเกิ่ง บ้านนา เมืองฮุน แขวงอุดมชัย : ดวงจำปี วุฒิสุข ดวงจำปี วุฒิสุข 1057
20 การศึกษาการป้องกันและการควบคุมอาชญากรรมในทัศนะคริสตศาสนา พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และกฎหมายตราสามดวง : คทารัตน์ เฮงตระกูล คทารัตน์ เฮงตระกูล 1136
21 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวเวียงและลาวโซ่ง Developing a Home Stay Cultural Tourism Model of Lao Wiang and Lao Song Ethnice Groups : สุพล ชัยทร สุพล ชัยทร 2721
22 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการประยุกต์และปรับใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ : วรวรรณ อุบลเลิศ วรวรรณ อุบลเลิศ 660
23 แคน : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาวัตถุดิบ และการทำแคนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม : สิทธิศักดิ์ จำปาแดง สิทธิศักดิ์ จำปาแดง 1503
24 วาทกรรมจากวรรณกรรมสลองต่อการสร้างทุนทางวัฒนธรรมในภาคอีสาน Discourses from Literature of Ackhowledgement toward Making of Cultural Value in Isan : สุภณ สมจิตศรีปัญญา สุภณ สมจิตศรีปัญญา 723
25 การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะผสมสำริดและทองเหลืองเพื่อพัฒนามูลค่าเชิงพาณิชย์ A Study of Isan Indigenous Knowledge of Production and Bronze and Products for Developing Commercial Values : นิยม วงศ์พงษ์คำ นิยม วงศ์พงษ์คำ 1146
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL